მეზობელი სიტყვები
essential amino acid
არსებითი სახელი
/ɪʹsɛnʃlə͵mi:nəʊʹæsɪd/

ბიოქ., ფიზიოლ. შეუცვლელი ამინომჟავა (ამინომჟავა, რომელიც ორგანიზმში არ სინთეზირდება და გარედან / საკვებთან ერთად უნდა იქნეს მიღებული; აგრ. indispensable amino acid; აბრევ. EAA).