მეზობელი სიტყვები
echinococcus
არსებითი სახელი
/ɪ͵kaɪnəʹkɒkəs/

(pl echinococci) ჰელმ. ექინოკოკი (Echinococcus gen.).