მეზობელი სიტყვები
epizoon
არსებითი სახელი
/͵ɛpɪʹzəʊɒn/

(pl epizoa) ეპიზოონი, ცხოველი-ექტოპარაზიტი (მასპინძელი ცხოველის ზედაპირზე მცხოვრები ცხოველური ორგანიზმი).