მეზობელი სიტყვები
Fab
არსებითი სახელი
/fæb/

(fragment antigen-binding-ის აბრევ.) იმუნ. Fab-ფრაგმენტი, Fab-უბანი (იმუნოგლობულინის ანტიგენდამაკავშირებელი უბანი / ფრაგმენტი; აგრ. Fab fragment).