მეზობელი სიტყვები
Fab fragment
/͵fæbʹfrægmənt/

იხ. Fab.