მეზობელი სიტყვები
facultative
ზედსართავი სახელი
/ʹfækəltətɪv/

1) ფაკულტატიური, სხვადასხვა გარემო პირობებში ცხოვრება ან ცხოვრების სხვადასხვა წესთან ადაპტირება რომ შეუძლია (ითქმის აერობის, ანაერობის, სიმბიონტის და სხვ. შესახებ); a facultative parasite ფაკულტატიური პარაზიტი (პარაზიტი, რომელსაც შეუძლია იკვებოს როგორც სხვა ორგანიზმების ხარჯზე, ასევე საპროტროფულადაც);

2) ფაკულტატიური, არასავალდებულო (ითქმის ამა თუ იმ გარემო პირობებში ან ამა თუ იმ ცხოვრების წესით არსებობის შესახებ); facultative mutualism ფაკულტატიური მუტუალიზმი / სიმბიოზი (მდგომარეობა, როდესაც სიმბიონტებს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლადაც შეუძლიათ არსებობა) [შდრ. აგრ. obligate].