მეზობელი სიტყვები
obligate
ზედსართავი სახელი
/ʹɒblɪgət/

1) ობლიგატური, აუცილებელი, მხოლოდ გარკვეულ საარსებო პირობებში ცხოვრება რომ შეუძლია (ითქმის აერობის, ანაერობის, სიმბიონტის და სხვ. შესახებ); an obligate parasite ობლიგატური / აუცილებელი პარაზიტი (რომელსაც თავისი მასპინძლის გარეშე ცხოვრება არ შეუძლია); an obligate aerobe ობლიგატური აერობი (ორგანიზმი, რომელსაც თავისუფალი ჟანგბადის გარეშე არსებობა არ შეუძლია);

2) ობლიგატური, სავალდებულო (ითქმის ამა თუ იმ გარემო პირობებში ან ამა თუ იმ ცხოვრების წესით არსებობის შესახებ); ობლიგატური მუტუალიზმი / სიმბიოზი, ნამდვილი სიმბიოზი (მდგომარეობა, როდესაც სიმბიონტებს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად არსებობა არ შეუძლიათ) [შდრ. აგრ. facultative].