მეზობელი სიტყვები
FAD
/͵ɛfeɪʹdi:/

აბრევ. = flavin adenine dinucleotide.