მეზობელი სიტყვები
flavin adenine dinucleotide
არსებითი სახელი
/͵fleɪvɪnʹædɪnɪndaɪ͵nju:klɪətaɪd/

ბიოქ. ფლავინ-ადენინდინუკლეოტიდი, ფად (კოფერმენტი; აბრევ. FAD).