მეზობელი სიტყვები
familia
არსებითი სახელი
/fəʹmɪlɪə/

(pl familiae) ზოოლ., ბოტ. ოჯახი (ტაქსონომიური ერთეული).