მეზობელი სიტყვები
farinaceous
ზედსართავი სახელი
/͵færɪʹneɪʃəs/

1. ბოტ., ენტ. 1) ფქვილისებრი ნაფიფქით დაფარული;

2) ფქვილისებრ შებუსვილი, თეთრი მტვრისებრი ბუსუსებით დაფარული;

2. ბოტ. ფქვილიანი, ფქვილოვანი, ფქვილის / ფქვილისებრი ნივთიერების ან სახამებლის შემცველი (ითქმის მცენარის მარცვლის, ფესვის ან სხვ. ნაწილის შესახებ);

3. ფქვილისებრი, ფქვილის მსგავსი (ფერით, შესახედაობით, სტრუქტურით და მისთ.) [იხ. აგრ. farina 1 და 2].