მეზობელი სიტყვები
funic
ზედსართავი სახელი
/ʹfju:nɪk/

ემბრ. ჭიპლარისა, ჭიპლართან დაკავშირებული [იხ. აგრ. funis].