მეზობელი სიტყვები
fushi tarazu
არსებითი სახელი
/ʹfʊʃɪtɑ:ʹrɑ:zu:/

გენ. ფუში ტარაზუ (დროზოფილა Drosophila melanogaster-ის გენი; აბრევ. ftz).