მეზობელი სიტყვები
G
/dʒi:/

აბრევ.

1. = glycine;

2. = guanine.