მეზობელი სიტყვები
glycine
არსებითი სახელი
/ʹglaɪsi:n/

ბიოქ. გლიცინი (უმარტივესი ალიფატური ამინომჟავა; აბრევ. Gly, G).