მეზობელი სიტყვები
Gly
/͵dʒi:ɛlʹwaɪ/

აბრევ. = glycine.