მეზობელი სიტყვები
ganglion
არსებითი სახელი
/ʹgæŋglɪən/

(pl ganglia) ანატ. განგლიონი, ნერვული კვანძი.