მეზობელი სიტყვები
GlcNAc
/͵dʒi:ɛlsɪʹnæk/

აბრევ. = N-acetylglucosamine.