მეზობელი სიტყვები
N-acetylglucosamine
არსებითი სახელი
/͵ɛn͵æsɪtɪlglu:ʹkəʊsəmi:n/

ქიმ. N-აცეტილგლუკოზამინი (აბრევ. GlcNAc).