მეზობელი სიტყვები
glioblast
არსებითი სახელი
/ʹglaɪəʊblæst/

ანატ., ფიზიოლ. გლიობლასტი (განუვითარებელი გლიური უჯრედი) [იხ. აგრ. glial cell].