მეზობელი სიტყვები
gnotobiosis
არსებითი სახელი
/͵nəʊtəʊbaɪʹəʊsɪs/

(pl gnotobioses) გნოტობიოზი (ლაბორატორიული ცხოველების არსებობა ან გამოზრდა ხელოვნურად შექმნილ სტერილურ გარემოში / პირობებში).