მეზობელი სიტყვები
graft chimaera
არსებითი სახელი
/͵grɑ:ftkaɪʹmɪərə/

ბოტ. ნამყენი ქიმერა (ორი გენეტიკურად განსხვავებული ქსოვილისგან შემდგარი მცენარე, წარმოქმნილი დამყნობის შედეგად) [შდრ. აგრ. chimaera, graft hybrid].