მეზობელი სიტყვები
graft hybrid
არსებითი სახელი
/͵grɑ:ftʹhaɪbrɪd/

ბოტ. ნამყენი / ვეგეტაციური ჰიბრიდი (ორი გენეტიკურად განსხვავებული ქსოვილისგან შემდგარი მცენარე, წარმოქმნილი დამყნობის შედეგად) [შდრ. აგრ. graft chimaera].