მეზობელი სიტყვები
grape louse
არსებითი სახელი
/ʹgreɪp͵laʊs/

(pl grape licegreɪp͵laɪs]) = grape phylloxera.