მეზობელი სიტყვები
HA
/͵eɪtʃʹeɪ/

აბრევ.

1. = hyaluronic acid;

2. = haemagglutinin.