მეზობელი სიტყვები
haemagglutinin
არსებითი სახელი
/͵hi:məʹglu:tɪnɪn/

ბიოქ. ჰემაგლუტინინი (ერითროციტების / სისხლის წითელი უჯრედების აგლუტინაციის გამომწვევი ნივთიერება; აბრევ. HA).