მეზობელი სიტყვები
habenula
არსებითი სახელი
/həʹbɛnjʊlə/

(pl habenulae) ანატ. სადავე (ეპითალამუსისა) [იხ. აგრ. epithalamus].