მეზობელი სიტყვები
habanular
ზედსართავი სახელი
/həʹbɛnjʊlə(r)/

ანატ. ეპითალამუსის სადავისა, სადავესთან დაკავშირებული [იხ. აგრ. habenula].