მეზობელი სიტყვები
half-spindle
არსებითი სახელი
/͵hɑ:fʹspɪndl/

ციტ. ნახევართითისტარა (მეიოზური ან მიტოზური თითისტარას ნახევარი) [იხ. აგრ. spindle 1].