მეზობელი სიტყვები
hallux
არსებითი სახელი
/ʹhæləks/

(pl halluces) 1) ზოოლ. ცერი, პირველი თითი (ხერხემლიანთა უკანა კიდურისა);

2) ანატ. ტერფის ცერი.