მეზობელი სიტყვები
helix-loop-helix
არსებითი სახელი
/͵hi:lɪkslu:pʹhi:lɪks/

მოლ. ბიოლ., გენ. სპირალი-მარყუჟი-სპირალი (ზოგიერთი დნმ-შემაკავშირებელი ცილის სივრცითი სტრუქტურის ელემენტი; აბრევ. HLH).