მეზობელი სიტყვები
HLH
/͵eɪtʃɛlʹeɪtʃ/

აბრევ. = helix-loop-helix.