მეზობელი სიტყვები
hemisaprophyte
არსებითი სახელი
/͵hɛmɪʹsæprə(ʊ)faɪt/

ბოტ. ჰემისაპროფიტი, ნახევრად საპროფიტული მცენარე (ფაკულტატიური საპროფიტი, რომელიც ან პარაზიტულია, ან ავტოტროფული) [იხ. აგრ. saprophyte].