მეზობელი სიტყვები
hexosan
არსებითი სახელი
/ʹhɛksəsæn/

ბიოქ. ჰექსოზანი (ჰექსოზის ბმული სუბერთეულებისგან შემდგარი პოლისაქარიდი; მაგ. სახამებელი, გლიკოგენი, ცელულოზა და სხვ.) [იხ. აგრ. hexose].