მეზობელი სიტყვები
HGH
/͵eɪtʃdʒi:ʹeɪtʃ/

აბრევ. = human growth hormone.