მეზობელი სიტყვები
hominoid
ზედსართავი სახელი
/ʹhɒmɪnɔɪd/

მმლ. 1) ადამიანის მსგავსი, ადამიანს რომ ჰგავს;

2) ჰომინოიდების ზეოჯახში შემავალი ან მასთან დაკავშირებული [იხ. აგრ. Hominoidea].