მეზობელი სიტყვები
Homo erectus georgicus
არსებითი სახელი
/͵hɒməʊɪʹrɛktəsʹdʒɔ:dʒɪkəs, ͵həʊməʊ-/

ლათ. პალეონტ. ქართველი ჰომო ერექტუსი, "დმანისელი ადამიანი" (ჰომო ერექტუსის ქვესახეობა, რომლის ნაშთებიც აღმოსავლეთი საქართველოს ქალაქ დმანისშია აღმოჩენილი) [იხ. აგრ. Homo, Homo erectus, Dmanisi man].