მეზობელი სიტყვები
hydrotactic
ზედსართავი სახელი
/͵haɪdrəʹtæktɪk/

ჰიდროტაქსისური, ჰიდროტაქსისისა [იხ. აგრ. hydrotaxis].