მეზობელი სიტყვები
hydrotaxis
არსებითი სახელი
/͵haɪdrəʹtæksɪs/

(pl hydrotaxes) ჰიდროტაქსისი (მოძრავი ორგანიზმის ან უჯრედის ლოკომოციის მიმართულების ცვლილება მის უშუალო გარემოში წყლის / ტენიანობის კონცენტრაციის ცვლილების საპასუხოდ); positive hydrotaxis დადებითი ჰიდროტაქსისი (მოძრაობა მეტი ტენიანობის მიმართულებით); negative hydrotaxis უარყოფითი ჰიდროტაქსისი (მოძრაობა ნაკლები ტენიანობის მიმართულებით).