მეზობელი სიტყვები
hydroxylysine
არსებითი სახელი
/haɪ͵drɒksɪʹlaɪsi:n/

ბიოქ. ჰიდროქილიზინი (ამინომჟავა ლიზინის ჰიდროქსილირებული დერივატი) [იხ. აგრ. hydroxylation].