მეზობელი სიტყვები
hydroxyproline
არსებითი სახელი
/haɪ͵drɒksɪʹprəʊli:n/

ბიოქ. ჰიდროქსიპროლინი (ამინომჟავა პროლინის ჰიდროქსილირებული დერივატი; აბრევ. Hyp) [იხ. აგრ. hydroxylation].