მეზობელი სიტყვები
hypothallus
არსებითი სახელი
/͵haɪpəʊʹθæləs/

(pl hypothalli)

1. მიკრ. ჰიპოთალუსი (თხელი შრე ზოგიერთი ლორწოვანი სოკოების სპორანგიუმის / ნაყოფსხეულის ქვეშ, რომლითაც იგი სუბსტრატს ემაგრება) [იხ. აგრ. Myxomycota, Myxogastria];

2. ბოტ., მიკოლ. ჰიპოთალუსი (ზოგიერთი ლიქენების თალომის / თალუსის გამონაზარდი).