მეზობელი სიტყვები
I
/aɪ/

აბრევ.

1. = inosine;

2. = isoleucine.