მეზობელი სიტყვები
ID₅₀
არსებითი სახელი
/͵aɪdi:ʹfɪftɪ/

(median infective dose- აბრევ.) საშუალო დამაინფიცირებელი დოზა (ვირუსებისა და მისთ. საშუალო რაოდენობა, რომლის დროსაც ინფექციის მოცემული გზით გავრცელებისას ინფიცირდება გამოსაკვლევი ორგანიზმების / ქსოვილოვანი კულტურის 50 %).