მეზობელი სიტყვები
ide
არსებითი სახელი
/aɪd/

იქთ. იდი (მტკნარი წყლის თევზი კობრისებრთა ოჯახისა; Leuciscus idus) აგრ. orfe.