მეზობელი სიტყვები
identical
ზედსართავი სახელი
/aɪʹdɛntɪkl/

იდენტური, მონოზიგოტური, ერთკვერცხისეული (ითქმის ტყუპების შესახებ); identical twins = monozygotic twins.