მეზობელი სიტყვები
Iguanodon
არსებითი სახელი
/ɪʹgwɑ:nədɒn/

პალეონტ. 1) იგუანოდონი (Iguanodon gen.);

2) pl = Iguanodontidae.