მეზობელი სიტყვები
Ii
/͵aɪʹaɪ/

აბრევ. = invariant chain.