მეზობელი სიტყვები
IκB kinase
არსებითი სახელი
/͵aɪkæpəbi:ʹkaɪneɪz/

ბიოქ. IκB-კინაზა (ფერმენტული კომპლექსი, რომელიც იწვევს კაპა-ბი დამთრგუნველი ცილის დაშლას და კაპა-ბი ბირთვული ფაქტორის გააქტიურებას;ბრევ. IKK) [იხ. აგრ. IκB, NFB ან NFκB].