მეზობელი სიტყვები
infundibular
ზედსართავი სახელი
/͵ɪnfʌnʹdɪbjʊlə(r)/

ძაბრის ფორმისა, ძაბრისებრი; infundibular stalk = infundibulum 1 3).